top of page

調酒長知識

【香港調酒】新一代調酒師必備技巧Craft Flair,究竟係乜嘢嚟嘅呢?眼見世界各地嘅調酒師都開始玩花式,主要目的就係增加酒吧顧客對調酒嘅可觀性,亦同時令到自己成為一個全能調酒師,擺脫傳統調酒嘅單一方向想法,令到調酒依個技能大大吸引行外人,從而令到更加多人認識雞尾酒。但過往嘅花式比較困難,需要一段長小小嘅時間先學得到,所以現今有一個較容易學到嘅花式衍生品,名叫Craft Flair。

 

乜嘢係Craft Flair?

Craft Flair係屬於工作花式嘅支線小分類,運用一啲調酒工具做出一啲創意小花式,以往幾十年傳統嘅花式調酒,主要着重喺酒樽同Shaker嘅拋接,而Craft Flair就可以增加運用喺其他工具,例如隔冰器、壓汁棒、吧羹或其他調酒工具上。


過往我哋諗起花式調酒,就會聯想起調酒師將酒樽拋上空中做出各樣嘅花式而吸引顧客嘅眼光,而Craft Flair就係將難度同動作幅度減少,集中力放咗喺調酒流程嘅風格上,例如用小花式去做一個型格嘅倒酒,用小花式將一個攞冰嘅動作變得特別,意思就係將小花式套用喺調酒入邊用到嘅每件工具。

 
Craft Flair可以應用於不同的調酒工具上

常見嘅Craft Flair調酒工具

1. Long Bar Spoon長吧羹-手指間打圈動作


2. Strainer隔冰器-做出唔同的放喺Shaker上面嘅動作


3. Shaker Tin美式調酒器-做出唔同嘅Shaker小花式


4. Ice Scoop冰鏟-做到唔同嘅攞冰動作

 

好啦!今日嘅分享就到依一道,希望我哋香港嘅調酒師亦能夠與時並進,善用Craft Flair創出一片世界全面性調酒師嘅風格吧,加油!


若對花式調酒有興趣學習,可參加我們以下的花式調酒課程哦!


選購各種調酒工具及酒水

146 次查看

Comments


bottom of page